Agera – Kulturmiljörådets handlingsplan

Sveriges Arkitekters kulturmiljöråd har under två år haft uppdraget att ta fram en handlingsplan för förbundets förtroendevalda och kansli. Förbundet har identifierat kulturmiljön som en av de övergripande strategiska frågorna för både arkitektens position i branschen och för omställningen till ett hållbart samhällsbyggande.

Rådet för kulturmiljö har haft i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att frågorna ska få största möjliga genomslagskraft inom förbundet. Fokus har legat på hur kulturmiljö ska ges ökad synlighet, hur den ska omhändertas av förtroendevalda – i synnerhet akademierna – och hur kompetensutveckling av arkitekter kan gå till.

Onsdag den 19 april presenterar kulturmiljörådet handlingsplanen på ett halvdagsseminarium. Under eftermiddagen berättar även studenter från de fyra olika professionerna om sina exjobb, samtliga inom kulturmiljöfältet. Därefter följer ett panelsamtal om hur arkitekturen förändras när den har den befintliga miljön som utgångspunkt.

Alla medlemmar i Sveriges Arkitekter är inbjudna.

Program:

12.45 incheckning

13.00 Programmet startar

  • Moderator Annica Kvint inleder
  • Kulturmiljörådet presenterar Agera! en handlingsplan för Sveriges Arkitekters arbete med kulturmiljö
  • Förbundsordförande Emina Kovacic och förbundsdirektör Tobias Olsson reflekterar över programmet        
  • Fyra studenter presenterar sina examensarbeten:
    Josephine Herold (KTH), Urban Uncertainties och Frida Wallin (Konstfack), Sandhagen 2: Reusing materials as a way to rethink how architecture can be produced
  • Fika
  • Nellie Stenvall (FPR/LTH), Snösätra in change – A design proposal for when an industrial graffiti landscape encounters a nature reserve och Alexander Morell (SLU), Berättelser från ett kulturlandskap: ett gestaltningsförslag för Nikkaluokta turistanläggnings utemiljö
  • Panelsamtal mellan Emina Kovacic, Byggherrarnas vd Tommy Lenberg och Marja Leena Pilvesmaa, avdelningschef Kulturmiljö på Riksantikvarieämbetet Annica Kvint leder samtalet.
  • Kl 16–17 Frågor och mingel

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Nomineringsevent Östergötlands arkitekturpris 2023
Sveriges Arkitekter Östergötland

Nomineringsevent Östergötlands arkitekturpris 2023

Sveriges Arkitekter Östergötland presenterar de projekt som är nominerade till Östergötlands Arkitekturpris 2023.

Datum::
Arkitektonisk verkshöjd i det brukarnära
Stockholms Arkitektförening

Arkitektonisk verkshöjd i det brukarnära

Stockholms Arkitektförening bjuder in till föreläsning med Marge Arkitekter som presenterar sin arbetsmetod och ställningstaganden kopplat till det brukarnära.

Datum::
Bygg bort krisen – Bygg bostäder
Event

Bygg bort krisen – Bygg bostäder

Vad säger politikerna om byggkrisen och bostadsbristen? Välkommen på bostadspolitisk debatt den 7 december!

Datum::