15-minutersstaden!

Stadens funktion som socialt rum är ett ständigt aktuellt ämne som har problematiserats och fördjupats i och med framtagandet av agenda 2030 och de globala målen. Den växande förståelsen för vikten av ett socialt hållbart samhälle medför att allt mer hänsyn tas till sociala aspekter i den fysiska planeringen och nya stadsutvecklingskoncept, såsom 15-minutersstaden, utformas.

I detta Future Cities Studio webbinarium om urban design fokuserar vi på sociala aspekter av konceptet 15-minutersstaden. Hur kan 15-minutersstaden bidra till att hantera sociala utmaningar i befintliga miljöer och motverka att de uppstår i nya områden? Hur kan dagens segregationsproblematik påverkas av konceptet? Hur främjar vi kulturutbyte, integration och sociala kontakter? Vad är lärdomarna av tidigare planeringsideal?

Seminariet inleds med en trendspaning om social hållbarhet inom stadsplanering med fokus på orättvisor i resursfördelning och stadens sociala infrastruktur. Därefter bjuder vi in experter med bakgrund inom arkitektur och fysisk planering till ett panelsamtal om konceptens betydelse för utvecklingen av hållbara städer.

Vi ser gärna att du som deltagare bidrar med dina åsikter och din kunskap till diskussionen via Menti.

Program

8.00-8.05 Välkomna
Simon Linde, Samhällsplanerare, AFRY
Linnea Almroth , Social hållbarhetsstrateg, AFRY

8.05-8.10 Presentation
Nazem Tahvilzadeh, Docent i statsvetenskap / associate professor political science, Senior lecturer in public administration, Södertörn högskola

8.10-8.45 Panelsamtal

Nadine Hanna , Kundförvaltare, Stockholmshem

Mustafa Sherif, Stadsplanerare, AFRY

Vesna Vasiljkovic, Planchef, Malmö stad

8.45-9.00 Frågor från chatten

Relaterade evenemang

Visa alla evenemang
Fixfabriken – en stadsväv med mervärden?
Event

Fixfabriken – en stadsväv med mervärden?

Den 4:e oktober är det dags för en ny stadsvandring med Föreningen för samhällsplanering, denna gång i Fixfabriken! Vi kan...

Datum::
Framtiden är redan byggd
Stockholms Arkitektförening

Framtiden är redan byggd

Stockholms Arkitektförening bjuder in till föreläsning på Konstakademin med fokus på att bevara efterkrigstidens arkitektur.

Datum::
Lunds nya stadsdel – Brunnshög
Visning

Lunds nya stadsdel – Brunnshög

Seniorarkitekterna i Skåne bjuder in till studiebesök och möte i Lund.

Datum::