Etiska nämnden - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Etiska nämnden 2017

Arkitekt MSA Sanna Hederus (ordförande)
Planeringsarkitekt FPR/MSA Emma Olvenmyr
Arkitekt SAR/MSA Kjell Forshed 
Arkitekt SAR/MSA Benjamin Mandre
arkitekt SAR/MSA Daniel Markström