Emma Jonsteg har avlidit - Sveriges Arkitekter
Emma Jonsteg. Foto: Joel Nilsson

Emma Jonsteg. Foto: Joel Nilsson

Emma Jonsteg, grundare och vd på Utopia Arkitekter och tidigare vice ordförande i Sveriges Arkitekter har gått bort efter en längre tids sjukdom.

Emma Jonsteg var grundare och vd för Utopia Arkitekter som hon startade tillsammans med kollegan Mattias Litström år 2008. Hon var en av de starkare rösterna i den svenska samhällsbyggnadsdebatten och flitigt anlitad som föreläsare, moderator, jurymedlem och programledare. Hon valdes in som ledamot i Sveriges Arkitekters styrelse 2013 och var vice ordförande mellan 2016–2018.

– Det är mer stor sorg vi tagit emot beskedet att Emma Jonsteg har gått bort. Hon har haft stor betydelse för kåren genom att flytta fram positionerna och betytt mycket för Sveriges Arkitekter genom sitt engagemang som först ledamot och sedan vice ordförande, säger tf förbundsdirektör Elisabet Elfström.

Emma Jonsteg var även aktiv samhällsdebattör. År 2016 toppade hon tidskriften RUM:s lista över de mäktigaste personerna i arkitektur- och designbranschen i Sverige. Hon var också programledare för podcasten Snåret där olika branschrepresentanter regelbundet bjöds in för diskussioner som syftar till att skapa en större branschöverskridande förståelse för byggprocessen och de utmaningar den är förknippad med.

– Vi är många som inspirerats av hennes energi och mod det är viktigt att vi alla förvaltar Emmas gärning. Saknaden är stor och branschen har förlorat en av sina starkaste röster. Våra tankar går nu till familjen och alla kollegor på Utopia Arkitekter, säger Elisabet Elfström.