Ekerö kommun, ramavtal arkitekttjänster och ritningshantering - Sveriges Arkitekter

Ekerö kommun upphandlar arkitekttjänster på ramavtal. För de uppdrag som kommunen avser att avropa under ramavtalsperioden tillskriver sig beställaren fri nyttjanderätt till uppdragsresultaten och arkitekten får enligt villkoren i förfrågningsunderlaget inte publicera eller på annat sätt nyttja arbetsresultatet utan beställarens skriftliga medgivande. Sveriges Arkitekter bedömer dessa villkor som oskäliga och rekommenderar att de utgår.

Läs Sveriges Arkitekters brev till kommunen här:

Ekerö_kommun_ramavtal_arkitekter_brev_170427

Läs korrespondensen mellan Sveriges Arkitekter och Ekerö kommun nedan:

SVAR_Ekerö_kommun_170505

Replik_till_Ekerö_kommun_170508

SVARnr2_Ekerö_kommun_170509

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis