SA föreläsningsarkiv - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

En viktig satsning är arbetet med dokumentation av de innehållsrika program som vi i Stockholms Arkitektförening erbjuder. Ett urval föreläsningar har dokumenterats i rörlig bild och ett arkiv av föreläsningar finns tillgängligt i vårt videoarkiv och på vår Youtubekanal.

Styrelsen vill utöka dokumentationen i form av filmning/videoupptagning av föreläsningar och andra evenemang som föreningen erbjuder, samt utöka arkivet och göra det tillgängligt för både en nationell och en internationell publik.