Diskrimineringsgrunder enligt lag - Sveriges Arkitekter

Diskrimineringslagen från 2008 fastställer sju diskrimineringsgrunder. Du kan läsa mer om varje grund genom att klicka på länken.

Förbudet mot diskriminering omfattar direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighettrakasserier som har samband med någon av grunderna ovan, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera.

Diskrimineringsförbudet gäller för flera områden; arbetslivet, utbildning, tjänster, bostäder, sjukvård med flera. Sveriges Arkitekters jurister hjälper dig inom områdena arbetsliv och utbildning, därutöver så hänvisar vi till Diskrimineringsombudsmannen.