Diskriminering i arbetslivet - Sveriges Arkitekter

En arbetsgivare får inte diskriminera dig som är anställd, arbetssökande eller praktikant. Även du som är in- eller utlånad har ett skydd mot diskriminering. Diskriminering är ett missgynnande som  har direkt eller indirekt samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna i Diskrimineringslagen. Det kan till exempel handla om diskriminerande arbetsledning, trakasserier, diskriminering i samband med rekrytering eller befordran eller om lönediskriminering.

Skyddet mot diskriminering gäller inom arbetslivet men även på ett antal viktiga samhällsområden som till exempel skola och sjuk- och hälsovård. Sveriges Arkitekters jurister kan ge dig råd och stöd i de frågor som rör din anställning, för frågor kring diskriminering i andra områden hänvisar vi i första hand till Diskrimineringsombudsmannen.

Utöver bestämmelserna i Diskrimineringslagen så finns det ett skydd mot missgynnande enligt Föräldraledighetslagen för föräldralediga samt förbud mot diskriminering av deltidsanställda och visstidsanställda.