Steg 3 – Arkitektens ledarskap

Det finns ett starkt samband mellan ett gott ledarskap, en bra arbetsmiljö och framgångsrika organisationer. Genom att erbjuda utbildning till de medlemmar som är chefer, ledare och blivande ledare kan vi bidra till ett bättre ledarskap på arbetsplatserna vilket leder till bättre arbetsmiljö och större trivsel bland alla våra medlemmar. Dessutom till mer framgångsrika verksamheter.

Sveriges Arkitekter är den organisation som har bäst kunskap om arkitekter, arkitektföretagen och branschen som helhet. Det gör oss bäst lämpade att tillhandahålla en ledarskapsutbildning som tar hänsyn till alla de speciella förutsättningar som gäller för arkitekter.

Utbildningen kännetecknas av beprövad praktik och vetenskap, utrymme för reflektion – individuellt och i grupp, kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna, är tillämpbart i deltagarnas vardag samt ger ett relevant omvärldsperspektiv.

Jag är intresserad av Steg 3. Informera mig när anmälan för nästa omgång öppnar!

Kontakt

Vill du veta mer om våra kurser?

Kontakt

Eva Minoura

Programansvarig arkitektur/kompetensSkicka e-post08-505 577 46
Kontakt

Ingegärd Gyllenswärd

Programansvarig arkitektur/kompetensSkicka e-post08-505 577 48