Steg 2 – Arkitektens affärsmässighet

Arkitektens affärsmässighet, Steg 2, vänder sig till arkitekter som vill utveckla affärerna och ekonomin i sin verksamhet.

Marknadsundersökningar vittnar om att förtroendet för arkitekternas kunskaper är högt. Den gemensamma branschutmaningen är att höja lönsamheten och sprida kunskap om hur ett hållbart företagande ser ut. I programmet introduceras konkreta verktyg för att åstadkomma en förändring.

Idag handlar kompetens alltmer om att kunna erbjuda ett effektivt lagarbete och att kunna dra nytta av olikheter. På marknaden blir det allt viktigare att kunna kommunicera vilka unika värden arkitekturen skapar för kunden eller kundens kund.

Det är hög kvalitet på föreläsarna och själva kursupplägget är bra. Teori och praktik varvas på ett genomtänkt sätt. Det känns inte som att det är en månad mellan varje kurstillfälle, eftersom vi har inlämningsuppgifter att göra däremellan. Det håller kursen levande mellan kursdagarna.

Arkitekten Carina Rahm, SAR/MSA gick Steg 2 i Stockholm

Upplägg

Steg 2 är för närvarande det mest omfattande programmet med sex pass och ett slutseminarium. Det sträcker sig över drygt 8 månader. Då ingår även ett projektarbete. Det betyder att deltagarna hinner reflektera över vad de lärt sig över sommar eller jul- och nyår.

De sex passen i Steg2 handlar i huvudsak om teamutveckling, försäljning, affärsutveckling och verksamhetssystem, fastighetsutveckling, kommunikation och förhandling. Ett projektarbete genomförs parallellt med kurstillfällena, vilket ger fördjupad kunskap i projektplanering och stöd för att dra igång ett internt utvecklingsarbete på det egna kontoret.

Deltagarna får lära sig:

  • Grunderna för intern projektledning
  • Grunderna i försäljning
  • Strategier för affärsutveckling
  • Att göra en fastighetsekonomisk kalkyl
  • Att argumentera för arkitekturens värde
  • Att förhandla om uppdrag.

Steg 2 omfattar totalt 160 timmar, varav 70 timmar är schemalagda. Obligatoriskt projektarbete och närvaro på samtliga pass. De som inte kan närvara på ett pass erbjuds att inom 2 år komplettera i senare omgång för att få diplom. Efter genomfört program är deltagarna diplomerade projektledare.

Referenspris: 44 900 kr exklusive moms inkluderar kurslitteratur, onlinekurs i förhandlingsteknik samt mat och kaffe under seminariedagarna.

Kontakt

Vill du veta mer om våra kurser?

Kontakt

Eva Minoura

Processledare arkitektur/kompetensSkicka e-post08-505 577 46
Kontakt

Ingegärd Gyllenswärd

Processledare arkitektur/kompetensSkicka e-post08-505 577 48