Steg 1 – Arkitektrollen

Steg 1 vänder sig till arkitekter som vill få en helhetssyn på processen och de lagar och regelverk som arkitekten kan ta stöd i och hur de huvudsakliga aktörerna tänker.

Programmet syftar till att öka förståelsen för vilka värden som arkitekter skapar, när i processen det är möjligt att påverka vad och hur arkitektens kompetens gör störst nytta. Genom inspirerande föreläsningar och strukturerade samtal får deltagarna utrymme att gemensamt reflektera kring sin yrkesroll, identitet, förhållningssätt och attityd. Mottot för Steg1 är ansvarstagande för ökat inflytande.

Positivt överraskande med så många diskussioner, vilket gör att man lär känna de andra deltagarna trots att vi inte träffas i verkligheten.

Deltagare på Steg 1, våren 2021.

Upplägg

Programmet ges nu digitalt. Se kommande/pågående kurs för information om upplägget.

Aktuellt

Steg 1 Arkitektrollen
Steg 1 – Höst 2023

Steg 1 Arkitektrollen

Steg 1 vänder sig till arkitekter som vill få en helhetssyn på processen. Kursen är en orientering i de lagar och regelverk som arkitekten bör ha kännedom om samt hur de huvudsakliga aktörerna tänker.

Datum::7 sep – 26 okt 2023
Kontakt

Vill du veta mer om våra kurser?

Kontakt

Eva Minoura

Programansvarig arkitektur/kompetensSkicka e-post08-505 577 46
Kontakt

Ingegärd Gyllenswärd

Arkitekturteamschef / programansvarig arkitektur/kompetensSkicka e-post08-505 577 48