Program för professionsutveckling

I Sveriges Arkitekters program för professionsutveckling – Steg 1, 2 och 3, får du som medlem kunskap som gör att du växer i din yrkesroll.

De tre fristående stegen ger dig den kunskap och stöd du behöver, oavsett om du jobbar privat eller offentligt, som chef eller medarbetare. Du behöver inte gå ett av stegen för att gå ett annat, även om programmet har en logisk uppbyggnad och ger en successiv stegring av din kompetens.

Programmet vänder sig till alla medlemmar och sedan starten 2003 har fler än tusen medlemmar använt sig av den unika medlemsförmån som programmet innebär.

Så tycker en kursdeltagare

Landskapsarkitekten och tillika landskapsingenjören Johannes Josefsson, LAR/MSA, Mareld landskapsarkitekter. Foto: Charlotte Sellbrandt.
Landskapsarkitekten och tillika landskapsingenjören Johannes Josefsson, LAR/MSA från Mareld landskapsarkitekter har gått den digitala varianten av Steg 1 Arkitektrollen. Foto: Charlotte Sellbrandt.

Det har gett mig mycket att både lyssna på föreläsarna och diskutera med de andra kursdeltagarna.

Kursdeltagare Johannes Josefsson, LAR/MSA

Aktuellt

Steg 1 Arkitektrollen
Kurs

Steg 1 Arkitektrollen

Steg 1 vänder sig till arkitekter som vill få en helhetssyn på processen. Kursen är en orientering i de lagar och regelverk som arkitekten bör ha kännedom om samt hur de huvudsakliga aktörerna tänker.

Datum::

Läs mer om de tre programmen

Kontakt

Vill du veta mer om våra kurser?

Kontakt

Eva Minoura

Processledare arkitektur/kompetensSkicka e-post08-505 577 46
Kontakt

Ingegärd Gyllenswärd

Processledare arkitektur/kompetensSkicka e-post08-505 577 48