Steg 3 överträffade mina förväntningar

Li Lijeberg är gruppchef och uppdragsansvarig arkitekt på LINK Arkitektur i Stockholm. Hon har just avslutat 2022 års upplaga av Steg 3 – Arkitektens ledarskap.

Varför ville du gå den här kursen?

– Jag blev erbjuden att gå utbildningen då jag ganska nyligen blev chef och inte hade någon chefsutbildning sedan tidigare. Det är en bra grund att stå på tyckte både jag och min chef.

Levde kursen upp till dina förväntningar?

– Mina förväntningar har överträffats med råge. Jag hoppades på att få bra redskap för att bli en bra ledare och det tycker jag att jag har fått.

Är det något speciellt som du tyckte var bra?

– Ja hela kursens uppbyggnad och blandningen av moment. Det var också jättebra att vi började med att lära känna varandra grundligt. Vi byggde vår så kallade kompetensinventering och lärde känna både oss själva och varandra mer. Vi blev trygga och la grunden till en fantastisk fin vänskap i gruppen.

Är det något som du tar med dig som du har nytta av direkt?

– Ja, jag vill testa flera av de praktiska övningar som vi har fått med oss – saker som inte alls ligger för mig naturligt. Jag ska också sammanställa hela kursen moment för moment och reflektera över det systematiskt.

Hur har det varit att alla kurspass är på internat?

– Det har varit perfekt! Helt optimalt för att kunna skapa den här fina stämningen som vi har uppnått, men också för att jag har kunnat zooma ut från min vanliga vardag.

Skulle du kunna rekommendera andra att gå den här kursen?

– Oh ja! Och det kommer jag att göra också …

Kontakt

Vill du veta mer om våra kurser?

Kontakt

Eva Minoura

Programansvarig arkitektur/kompetensSkicka e-post08-505 577 46
Kontakt

Ingegärd Gyllenswärd

Arkitekturteamschef / programansvarig arkitektur/kompetensSkicka e-post08-505 577 48