Det här kan du göra istället för att strejka - Sveriges Arkitekter

Strejk för klimatet

Vår planet står inför stora och svåra utmaningar till följd av klimatförändringarna. Sveriges Arkitekter och övriga Sacoförbund liksom LO och TCO ställer sig bakom de internationella åtagandena på miljöområdet – hållbarhetsmålen i Agenda 2030 måste nås. En politisk strejk för klimatet den 27 september är dock inte det som gagnar klimatet bäst. Det klargjorde LO, TCO och Saco på ett möte med Fridays for Future den 23 augusti.

Däremot uppmanar Sveriges Arkitekter de medlemmar som själva vill att delta i manifestationer under fredagen den 27 september. Det sker utanför ordinarie arbetstid eller efter överenskommelse med arbetsgivaren och kan med fördel arrangeras genom lokalföreningarna. Det är viktigt att genom en demonstration visa politiken att det finns ett stort stöd – och förväntan – att lösa klimatkrisen. Men det är ännu viktigare att vi som organisation och att varje enskild arkitekt tar sitt ansvar för att vara en del av lösningen, inte en del av problemet.

Vad kan jag som arkitekt göra istället?

Arkitekter har i sin yrkesroll avgörande möjligheter att jobba för minskad klimatpåverkan inom samhällsbyggnadssektorn. Varje projekt kan göras mer klimatsmart med hjälp av arkitektoniska parametrar. Vi ser också gärna att arkitekter tar fram ny kunskap och driver miljöarbetet framåt i organisationer och projekt. Som arkitekt kan du ha inflytande över samhällsbyggnadssektorns miljöpåverkan genom att erbjuda dina beställare mer klimatsmart och cirkulär design liksom att föreskriva så hållbara material som möjligt ur ett livscykelperspektiv. På din egen arbetsplats kan du sträva efter att verksamheten får en mer hållbar inriktning genom tydliga regler kring resor till exempel. Till sist, ta reda på vad du själv kan göra – allt räknas.

Tatjana Joksimović, förbundsordförande
Tobias Olsson, förbundsdirektör

Läs mer om de globala målen och hur du kan medverka.