DESIRE – arkitektur för vår framtida livsmiljö - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekter och Form/Design Center bjöd in 30 arkitektkontor, offentliga aktörer och universitet i södra Sverige att diskutera vad som är viktigt för framtidens arkitektur – från inredning till husarkitektur, landskap och stadsutveckling. Framtidstankarna presenterades i utställningen DESIRE på Form/Design Center den 23 augusti 2018. De olika teman som valdes ut spänner från materialitet och detaljer, till flytande städer, nya kvartersformer, social hållbarhet, stadens mellanrum, flexibla landskap och framtidens kulturhistoria.

Ta del av projektkatalogen och se filmer om projekten på Form/Design Centers webbplats!