Den tredje huden - Sveriges Arkitekter


foto: Note Design Studio

Akademin för inredningsarkitektur inbjuder till:

DEN TREDJE HUDEN – inredningsarkitektur som ämne

Torsdag den 25 april – Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm

Priser: Ordinarie 1500 kr ex.moms   Studenter 300 kr ex. moms

Ett heldags seminarium där vi riktar blicken mot kärnan i inredningsarkitekturen som ämne, samt tillsammans definierar ett antal utgångspunkter för att utveckla yrkesfältet.

I föredrag, samtal och workshops behandlas frågor om det möblerade rummets psykiska och fysiska påverkan med blicken riktad mot framtiden.

Framtiden visar på utmaningar, men även möjligheter inom ämnet inredningsarkitektur. Ett hållbart samhälle utgår från människans varande och görande och här har inredningsarkitekturen en viktig roll. Samhällsförändringar som påverkar invanda yrkesroller, där inredningsarkitekturen idag är ett fält som drar många intressenter till sig är viktiga områden att tillsammans diskutera och debattera.

Seminariet vänder sig i första hand till inredningsarkitekter och studenter inom ämnet, men även andra arkitektkategorier som vill veta mer om inredningsarkitekturens särart är välkomna.

Talarlista med kort presentation

Juhani Pallasmaa – författare av The Eyes of the Skin. Juhani är arkitekt, professor och skribent, en framstående arkitekturteoretiker som skrivit många uppskattade titlar om arkitektur, bl a om hur vi upplever arkitektur genom våra sinnen.

Sanna Wåhlin – inredningsarkitekt på Note Design Studio i Stockholm, har många års erfarenhet av att arbeta med färgens betydelse inom arkitektur.

Ulrika Wänström Lindh – inredningsarkitekt, arkitekt och ljusdesigner som fokuserat på ljusets betydelse för rumsgestaltning, doktorerade 2012 inom området, och arbetar idag som lektor på Jönköpings Universitet. Utkom 2018 med boken ”Ljusdesign och rumsgestaltning”.

Franz James – möbeldesigner och doktorand på HDK i Göteborg, forskar i hur inredning och möbler påverkar inspärrade människor i vårdmiljöer. Han är lektor i möbeldesign och är också delägare i ett företag som designar produkter och möbler för fängelser och psykiatriska vårdmiljöer.

Susanna von Eyben – inredningsarkitekt på White Arkitekter i Göteborg, som har specialiserat sig inom området hållbar design. Har varit engagerad i det regionala projektet Design Med Omtanke i Västra Götaland; ett projekt inriktat mot inredning för offentliga miljöer med fokus på ekologi, tillgänglighet och etik.

Catarina von Matérn – inredningsarkitekt och möbelsnickare med fokus på hållbarhetsfrågor. Driver idag egen verksamhet i Stockholm och har tidigare varit engagerad i hållbarhetsprojektet Design Med Omtanke.

Björn Hellström – arkitekt och yrkesmusiker, anställd vid KTH som professor inom ämnet hållbar stadsutveckling. Han är också verksam som konstnär och arbetar då med ljudinstallationer. Tidigare var han anställd som professor på Konstfackskolan i Stockholm inom ämnet ”Ljudkonst i akustiska och urbana mijöer”.

Jonas Bohlin – är inredningsarkitekt och formgivare. Förutom ett djupt yrkesmässigt engagemang har han varit professor på Konstfackskolan i Stockholm, och varit med och startat Beckmans Designhögskola.

Victor Alm – är inredningsarkitekt och möbeldesigner. Han är en av ägarna till New Order Arkitektur, med kontor i Göteborg. Har stor erfarenhet av att gestalta miljöer bl a för besöksnäring och ska tala om att utforma möbler och gestalta restauranger i den nu starkast växande delen av inredningsarkitekturen – upplevelseindustrin.

Tobias Olsson – är sedan 2014 förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter.

Dagens moderator är Mark Isitt – arkitekturskribent och debattör, fick nyligen Kritikerpriset av Sveriges Arkitekter, skriver bl.a. i Göteborgs Posten där han lyfter frågan om arkitekturens betydelse och samhällsroll.

Program

09:30 – 10:00  Mingelfrukost

10:00 – 10:15  Introduktion av dagen, Mark Isitt presenterar dagen, styrelsen.

10:15 – 11:15  Materialitet, Juhani Pallasmaa, arkitekturteoretiker, om materialens betydelse för vår upplevelse av rummet.

11:20 – 11:35  Färg, Sanna Wåhlin, inredningsarkitekt, om färgens betydelse för rumslig gestaltning.

11:45 – 12:00  Ljus, Ulrika Wänström Lindh, inredningsarkitekt, om ljus och gestaltning.

12:00 – 13:00  Lunch

13:00 – 13:10  Tobias Olsson, förbundsdirektör SvArk, om förbundets arbete.

13:10 – 13:25  Social hållbarhet, Franz James, möbeldesigner och forskare, om rummets sociala dimensioner.

13:30 – 13:50  Hållbarhet, Susanna von Eyben, inredningsarkitekt och Catarina von Matern, inredningsarkitekt, ekonomi och ekologi.

13:55 – 14:30  Workshop om 3 teman;  posterworkshop.

14:30 – 15:00  Fika, mingel, posterläsning

15:00 – 15:15  Akustik, ljud och rum, Björn Hellström, prof. i arkitektur, om ljudets betydelse för upplevelsenusa av rum.

15:20 – 15:45  Gestaltning av rum, samtal mellan Jonas Bohlin och Viktor Alm.

15:50 – 16:30  Avslutande samtal och sammanfattning, öppet för publiken.

Kommentarer

Kommentarer inaktiverade.