Define/Refine – Southern Sweden Critical Regionalism in a Globalised World - Sveriges Arkitekter

Grafik: Andréasson & Leibel

Utställningen Define/Refine – South Sweden Critical Regionalism in a Globalised World tar sin utgångspunkt i begreppet Kritisk Regionalism för att diskutera lokal arkitektur i en global värld.

Målet med utställningen Define/Refine är att skapa en diskussion om arkitekturens roll för en regions identitet. Vad är en arkitektur som växer lokalt ur sin naturliga och kulturella kontext? Hur kan den vara förankrad och ändå varierad och sökande, respektera historik och kontext och samtidigt vara utgångspunkt för innovation samt i sin gestaltning vara ett uttryck för sin samtid? Fem team har valts ut för att ta sig an ämnet efter ett Open Call.

Utställningen tar sin utgångspunkt i begreppet Kritisk Regionalism. Det är användbart för att diskutera en regionalt förankrad innovativ arkitektur. Regionalism innebär att man studerar och lär av sin specifika kontext, både den naturliga och den kulturella. Att ha ett kritiskt förhållningssätt i regionalismen betyder att undvika ytlig kopiering och sentimentalitet för att istället söka en unik, framåtblickande och modern arkitektur; med känsla för plats.

Parallellt med utvecklingen mot en global världsordning och av en modernistisk internationell och ofta platslös arkitektur har det sedan mer än ett århundrade pågått rörelser inom teori och praktik som önskat förankra en arkitektur i sin regionala natur- och kulturkontext. Arkitekter och teoretiker såsom Ian McHarg, Liane Lefaivre + Alexander Tzonis, Kenneth Frampton och Susannah Hagan har erbjudit tanken att en regionalt förankrad arkitektur kan härbärgera både en plats historik, natur och kultur och samtidigt vara nyskapande. Arkitekten kan utifrån ett kritiskt förhållningssätt gestalta en samtidsarkitektur som är modern och unik; lokalt förankrad och samtidigt inkluderande mot ett globalt sammanhang. Denna arkitektur kan ofta även driva en hållbarhetsagenda då den svarar mot en plats klimatförutsättningar, materialproduktion, sociala liv eller annat.

Arkitekten såväl som konstnären har, utifrån respekt för och kunskap om sin region, ett ansvar och en frihet att tolka, och bidra till förädlingen av, en regions särdrag och identitet. Genom Kritisk Regionalism som förhållningssätt kan arkitektur skapas i en pågående förhandling om vad som definierar en plats, en förhandling mellan estetik, kultur och mänskligt liv, natur och hållbarhet och identitet – mellan historia, nutid och framtid.

Deltagande team är:

Skånsk lera och tegel – Tradition i förvaltning


Gunilla Svensson, arkitekt
Pernilla Norrman, keramiker

100 former/100 berättelser – Platsspecificitet bortom gränsdragning


Karin Andersson, landskapsarkitekt
Johanna Bratel, landskapsarkitekt
Rebecka Engvall, arkitekt
Carolina Pérez Rabelo, arkitekt

Framtidens boende är i byn: Utveckling av en småländsk by


Eva Haraldsson, arkitekt
Kristina Bornholm, arkitekt
Kirsi Jarnerö, forskare och processledare

Kalk ger form – Manifest för en arkitektur med lokal identitet


Carmen Izquierdo, arkitekt
Kerstin Barup, arkitekt

Vår mylla – Publik byggnad och lokal mötesplats


Erik Giudice, arkitekt
Gustav Magnusson, stadsutvecklare
Jonas Nordgren, arkitekt
Lia Ghilardi, kulturplanerare

Utställningen öppnar den 27 augusti 2020. Deltagande team har valts ut genom Open Call.