Define/Refine – Southern Sweden Critical Regionalism in a Globalised World - Sveriges Arkitekter

Grafik: Andréasson & Leibel

Fem team har valts ut att delta i utställningen Define/Refine och kommer på olika sätt diskutera och relatera till temat Kritisk Regionalism i södra Sverige.

Deltagande team är:

Skånearkitektur – lera, tegel, sten och kalk

Carmen Izquierdo, arkitekt
Mariano Tellechea, arkitekt
Kerstin Barup, arkitekt
Mats Edström, arkitekt

100 former/100 berättelser. Om det platsspecifika i en föränderlig värld

Karin Andersson, landskapsarkitekt
Johanna Bratel, landskapsarkitekt
Rebecka Engvall, arkitekt
Carolina Pérez Rabelo, arkitekt

Framtidens boende är i byn: Scenario kring utveckling av småländska byar

Eva Haraldsson, arkitekt
Kristina Bornholm, arkitekt
Kirsi Jarnerö, forskare och processledare

Scania – the Glocal community. From Agriculture to Multiculture

Erik Giudice, arkitekt
Gustav Magnusson, fysisk planerare
Jonas Nordgren, arkitekt
Lia Ghilardi, kulturplanerare

Skånsk lera. Material, arkitektur och hantverk

Gunilla Svensson, arkitekt
Pernilla Norrman, keramiker

Startmöte och ABAR på Form/Design Center i Malmö den 29 januari med föreläsningar av Susannah Hagan och Tomas Tägil.

Utställningen öppnar den 27 augusti 2020. Deltagande team har valts ut genom Open Call.