Debatt – Nollvision för trafikdöd kräver 20-gräns i tätorter - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters tf förbundsdirektör Elisabet Elfström är en av 22 undertecknare av en debattartikel i DN om nollvisionen i trafiken. För att klara visionen är 20 km/tim, något över normal cykelhastighet i tätort, det mest rimliga menar skribenterna. Men bashastigheten i svenska tätorter borde åtminstone sänkas till högst 30 km/tim.

Läs hela debattartikeln på dn.se