Därför ska du svara på löneenkäten - Sveriges Arkitekter

Sandra Olséni, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter, berättar om varför du ska svara på löneenkäten.

Varje höst skickas en löneenkät till Sveriges Arkitekters yrkesverksamma medlemmar. Och varje gång önskar vi att så många som möjligt ska svara på enkäten. Varför är det så viktigt?

Det finns många tillfällen när det är bra att ha tillgång till tillförlitlig lönestatistik. Till exempel om du är nyexaminerad och vill veta ingångslöner inför en anställningsintervju eller om du ska söka ett nytt jobb och vill veta vad du kan begära i lön. Det är också värdefullt för förbundet att ha koll på både lönenivåer och löneutveckling för våra medlemmar. Vid den årliga lönerevisionen har klubbar och förtroendevalda stor nytta av statistiken, utöver den vägledning statistiken bidrar till inför de enskilda lönesamtalen.

– Det är viktigt att så många som möjligt svarar på löneenkäten för att urvalet ska bli tillräckligt stort för att det ska vara möjligt att bryta ner det i till exempel ålder, kön eller examensår säger Sandra Olséni, förbundsjurist på Sveriges Arkitekter.

Löneenkäten viktigaste källan

Den statistik som Sveriges Arkitekter använder sig av kommer från två olika källor. Den ena är löneenkäten som skickas ut varje år till medlemmarna. Den andra är partsgemensam lönestatistik som bygger på uppgifter som samlats in via arbetsgivare i offentlig sektor.

– Löneenkäten är den enskilt viktigaste källan eftersom den besvaras av medlemmarna direkt.

Det är viktigt att ta statistiken för vad den är. Den talar inte om vad just du ska ha för lön, den visar bara hur det ser ut vid en given tidpunkt. Det är många faktorer som spelar in när lönen för en tjänst ska sättas – till exempel marknaden. Det går inte alltid att bara utgå från statistik. Sandra Olséni tipsar om att titta på 5-årsklasser efter examensår för att få en bra bild av löneläget.

– Om du tycker att din prestation är bättre än medel, titta inte bara på medel- eller medianlönen utan sikta högre. Se till exempel på lönenivån i den övre kvartilen, alltså det som visar att 25 procent tjänar så mycket eller mer.

Har du inte svarat ännu? Du hittar en direktlänk till din enkät när du loggar in.

Resultatet av årets löneenekät kommer du att kunna ta del av i Saco Lönesök i februari nästa år.