Danmark 2019 - en studieresa - Sveriges Arkitekter

I april 2019 gjorde vi en studieresa genom Danmark i samband med våra examensarbeten på Chalmers Tekniska Högskola. Vi ville med våra arbeten undersöka hur man kan bygga varsamt i förhållande till naturen och även hur man med hjälp av arkitektur kan inspirera människor till att bli mer medvetna om våra rådande klimatförändringar.

Läs hela reseberättelsen av Linda Sköneskog & Anna Virén här: reserapport_viren_skoneskog_2019 En resa gjord i stöd av Ernst Hawermans stipendiefond.