Corona: Detta gäller på arbetsplatsen - Sveriges Arkitekter

Vad gäller om du som arbetstagare blir uppmanad av arbetsgivaren att stanna hemma för att inte riskera att sprida coronaviruset? Här är några rekommendationer från Sveriges Arkitekter.

I det systematiska arbetsmiljöarbetet ingår att arbetsgivaren ska undersöka om det finns risker för att arbetstagare kan utsättas för smitta och vidta åtgärder om sådan risk förekommer. Som ett led i försiktighetsåtgärderna förekommer det att arbetsgivaren skickar hem anställda eller säger att anställda inte får komma till arbetet.

Kontrollera med din arbetsgivare om det finns några riktlinjer på din arbetsplats. Utgångspunkten är att arbetsgivaren, i normalfallet, inte kan tvinga någon att vara hemma utan lön.

Mot den bakgrunden är Sveriges Arkitekters råd i nuläget är att en arbetstagare som blir uppmanad av arbetsgivaren att stanna hemma ska uppbära lön som vanligt. Arbetstagaren är förstås då skyldig att stå till arbetsgivarens förfogande genom att utföra, eller vara beredd att utföra, de arbetsuppgifter från hemmet som arbetsgivaren anvisar.

Är det så att du konstateras sjuk utgår som vanligt sjuklön enligt lag och eventuellt kollektivavtal.

Är det så att du är smittad men ändå arbetsförmögen kan man få ersättning från Försäkringskassan, så kallad smittbärarpenning. Läs mer på Försäkringskassans webbplats.

Frågor och svar med koppling till corona