Coronapandemin påverkar arkitektföretagen allt mer - Sveriges Arkitekter

Foto: Pexels/Pixabay

Företagen ser ingen ljusning. Tvärtom har det blivit värre.

Effekterna av den pågående coronapandemin är allt mer påtagliga för Sveriges arkitektföretag. Det visar den andra undersökningen som Sveriges Arkitekter har gjort bland arkitektföretagen.

En andra enkät som skickats ut till svenska arkitektföretag visar att allt fler företag behöver lägga varsel eller genomföra korttidspermitteringar. Den första enkäten skickades ut den 20 mars till drygt 1 000 svenska arkitektföretag med frågor om hur de påverkats av coronakrisen. Då var det framförallt de stora företagen som hade påverkats av minskad orderingång liksom företag som var beroende av uppdrag inom hotell- och restaurangsektorn.

När nu en andra undersökning har gjorts, den 7 april, hade situationen förändrats. Nu ser de flesta företag tappade befintliga uppdrag, uppskjutna uppdrag och minskad orderingång. Företagen rapporterar också om ökad sjuk- och vabfrånvaro.

– Företagen ser ingen ljusning på de 17 dagarna som gått, tvärtom. Nu ser vi att också de medelstora och de mindre företagen drabbas säger Jonas Mellqvist, gruppchef för rådgivning och medlemsservice på Sveriges Arkitekter, till tidningen Arkitekten.

Läs mer om undersökningen i tidningen Arkitekten.