Coronakrisen gör arkitektens kunskap ännu värdefullare - Sveriges Arkitekter

Hösten har rivstartat för arkitektbranschen. Samhällsbyggnadsfrågor trendar i den offentliga debatten, där medier rapporterar flitigt om hur coronapandemin påverkar oss med varsel och uppsägningar. Kårens arbetslöshetssiffror ökar snabbt och även om det är från oerhört låga nivåer är det oroväckande och en sorg för de som drabbas.

Andra dystra nyheter är stort fall i antal bygglov för flerbostadshus och lägre omsättning inom tjänstesektorn. Samtidigt kommer signaler att den totala samhällsekonomin är i bättre skick än befarat. Flera bedömare ser också att konjunkturutjämnande stimulanser för samhällsbyggnadssektorn är på väg.

Elisabet Elfström

Elisabet Elfström, tf förbundsdirektör

I måndags (den 17 augusti) lämnade Stockholms Handelskammares expertgrupp Omstartskommissionen sin rapport till regeringen. Den innehåller förslag på hur Sverige på bästa sätt kan återhämta sig efter coronakrisen, bland annat flera som rör vår sektor: allt från att öka investeringsstödet och införa fastighetsskatt till ”sociala kontrakt” i kommunerna och en mer ansvarsfull social bostadspolitik.

Blir några av dem verklighet påverkar det branschens spelregler och därigenom vår verksamhet. Inte minst att bygga snabbt till låg kostnad med bibehållen kvalitet. Alltför många debattörer jämställer arkitektonisk kvalitet med lyxhus – låt oss visa att arkitektens kunskap kan användas för att rita miljöer som har stora värden och byggs till liten peng.

Både inom och utom arkitektbranschen diskuterar vi hur vår fysiska miljö kommer att se ut post-corona, i alla skalor arkitekter verkar i. Bör vi bredda trottoarerna för att motverka smittspridning? Hur rör vi oss i byggnader utan att beröra dörrhandtag? Ska bostäder framöver ritas med obligatoriskt arbetsrum? Här kan vi som kår bevisa vår kreativitet genom att bidra till att ställa om samhället så att det bättre gynnar folkhälsan.

Våra kunskaper om gestaltning och planering, liksom vår innovativa förmåga, är alltid värdefulla och nu mer än på mycket länge. Coronapandemin ger oss massor av nya arbetsuppgifter – tänk stort, stärk din kompetens, vässa din affärsmodell, hitta rätt uppdragsgivare och förverkliga din idé!

Elisabet Elfström, landskapsarkitekt LAR/MSA och tf förbundsdirektör för Sveriges Arkitekter