Coronakrisen – det här gör Sveriges Arkitekter för att hjälpa dig - Sveriges Arkitekter

Sveriges Arkitekters kansli jobbar hårt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla medlemmar under den rådande pandemin. Sveriges Arkitekters tillförordnade förbundsdirektör Elisabet Elfström skriver om hur förbundet arbetar och anpassar medlemserbjudandet under krisen.

Vi är nu inne i en av de mest intensiva perioderna under Coronakrisen. Smittspridningen, särskilt i de större städerna, är stor och myndigheterna ber oss alla att hålla ut med våra åtgärder. Arkitektbranschen är hårt drabbad och många kontor över hela landet har behövt varsla eller permittera personal. Många medlemmar kontaktar oss och är oroliga för jobben och för framtiden och för studenterna som är i slutet av sin utbildning är situationen osäker.

Även på Sveriges Arkitekters kansli sker förändringar under denna period. En stor del av personalen har gått ned till korttidsarbete och det mesta av arbetet sker på distans. Undantaget är Sveriges Arkitekters förbundsjurister som arbetar heltid för att möta behovet av rådgivning, förhandling och medlemsservice.

Det finns inget slutdatum för hur länge coronakrisen kommer att hålla på, men Sveriges Arkitekters kansli jobbar hårt för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla medlemmar under denna speciella situation. Vi anpassar vårt medlemserbjudande och här är några av de omställningar som vi arbetar med:

Rådgivning

Konjunkturanalys

  • Veckovisa avstämningar och närmre samarbete med Innovationsföretagen (arbetsgivarorganisationen) för att gemensamt få en bättre bild om läget och konjunkturen på arkitektmarknaden.
  • Varannan vecka skickar vi ut enkäter till alla medlemmar i Företagarservice (små och medelstora arkitektföretag) Svaren från enkäten har lett till rapporter om arkitektmarknaden.

Kommunikation

  • Ökad frekvens av nyhetsbrev till medlemmar och ett nytt nyhetsbrev till företagare för att fånga upp och kommunicera aktuella frågor och svar om krisen.
  • Daglig uppdaterad webbsida med samlad och fördjupad information kring krisens påverkan för dig som anställd, företagare eller student. Webbplatsen har blivit navet i vår kommunikation och ger er en bra vägledning om vad som gäller inom olika områden. Här finns både generella frågor och mer specifika fall.

Opinionsbildning

  • Politisk påverkan till regeringens nationella samordnare om krisens konsekvenser för arkitekter och branschen. Vid flera tillfällen har vi framfört våra åsikter om vikten av stöd till arkitekter och arkitektföretag. Tillsammans med andra Sacoförbund driver vi frågan om stödpaket riktat till småföretagare då vi ser att de statliga ekonomiska lättnader som kommit inte har hjälpt den målgruppen.
  • Kontakt med kommuner kring hur plan- och byggprocesserna ligger till. Vår utgångspunkt är att inga processer ska stanna upp utan fortsätta för att möta behovet som vi vet kommer att komma.

Kompetensutbildning

  • För fyra veckor sedan ställdes alla fysiska kurser in pga av krisen och därför kommer vi inom kort att presentera nya webbkurser. Vi ser även över vilken kompetens och kunskap som efterfrågas i Coronakrisens spår. Nya kurser kommer att presenteras löpande under våren, sommaren och till hösten.
  • Nytt samarbete med TRR (Trygghetsrådet) för att stötta uppsagda och varslade arkitekter genom kompetenshöjande insatser.

Samtidigt med omställningen för Coronakrisen så pågår även det vanliga arbetet med upphandlingar och ramavtal. Flera beställare planerar också för nya tävlingar, parallella uppdrag och kortare idéprogram. Håll dig uppdaterad om nya och pågående arkitekturtävlingar genom att prenumerera på våra tävlingsnyheter.

Tidningen Arkitekten fortsätter sin vanliga utgivning med ett nummer i månaden med uppehåll i juli. Mellan varje papperstidning kan du hålla dig uppdaterad på arkitekten.se. Samtidigt tittar vi på nya kommunikationsformer för att stötta och inspirera i denna situation. I varje nyhetsbrev som kommer finns länkar till ”Talks”, föreläsningar eller kurser som vi hoppas kan var till nytta.

Vi kommer att komma till en tid när virusets effekter klingar av och hjulen börjar snurra igen. Med den erfarenhet vi får nu har vi möjlighet att bättre rusta oss inför framtida utmaningar.

Elisabet Elfström,
Tf förbundsdirektör, Sveriges Arkitekter