Bygga ljus - Sveriges Arkitekter

FOTO: Maya Blomberg

Lördagen den 3:e december bjöd Ultuna in till ljusworkshop. Syftet var att på ett interaktivt sätt experimentera med ljus. Tillsammans skapade arkitektstudenter från hela Sverige installationer som lös upp i vintermörkret. Detta var en chans att lära sig mer om ljussättning och om hur vi kan lysa upp rum och föremål på nya sätt. Det var dessutom ett tillfälle för studenter från olika arkitektutbildningar att mötas för ett kunskapsutbyte och trevligt häng!

Sammanlagt deltog 42 studenter från UMA, Ultuna, KTH, Konstfack, BTH, Chalmers, LTH och Alnarp.

FOTO: Maya Blomberg

Dagen började med en brunch när alla deltagare kom till Ultuna. Det fanns tid för att hälsa på varandra samtidigt som alla kunde ladda sina batterier innan föreläsningen med Martin drog igång.

FOTO: Maya Blomberg

FOTO: Maya Blomberg

Ljusdesignern Martin Hellberg bjöds in till workshopen och höll en mycket givande och lärorik inspirationsföreläsning om att gestalta med ljus. Han var även med som handledare under resten av dagen och gav många bra tips under byggnationerna av ljusinstallationerna.

FOTO: Maya Blomberg

FOTO: Maya Blomberg

FOTO: Maya Blomberg

Deltagarna delades in i grupper och fick tävla om vilka som fick välja material först. Då grupperna bestod av studenter från flera olika skolor så var detta ett bra sätt för deltagarna att lära känna varandra och skapa gruppdynamik. Tävlingen gick ut på att skicka en apelsin från haka till haka laget runt.

 

FOTO: Maya Blomberg

FOTO: Maya Blomberg

FOTO: Maya Blomberg

Efter att de olika grupperna valt material och ljuskälla att arbeta med började skapandet av ljusinstallationer. Idéer, skisser och olika diskussioner satte igång designprocessen. Grupperna fick en viss mängd material att arbeta med och hade också tillgång till skolans verkstad. Då alla grupper hade olika ljuskällor och material att utgå från, kunde väldigt varierande ljusinstallationer byggas.

FOTO: Maya Blomberg

FOTO: Maya Blomberg

FOTO: Maya Blomberg

Vi hade en gemensam redovisning där grupperna fick visa upp sina installationer. Gruppen som hade glow-sticks valde att redovisa i ett mörkt rum inomhus, övriga ställde ut på Ulls hus innergård i decembermörkret. Alla grupper fick presentera kort om vad de ville förmedla eller hur processen hade gått till. Därefter hade vi en omröstning om vilken installation som var det vinnande bidraget. Detta avgjordes genom att alla grupper fick varsin röst.

FOTO: Maya Blomberg

Det vinnande bidraget hade arbetat med kanalplast och en LED-slang och med dessa material utformat en installation som fångade övriga deltagares uppmärksamhet. Kanalplasten och LED-slangen tillsammans skapade en intressant ljusupplevelse.

FOTO: Maya Blomberg

FOTO: Maya Blomberg

Efter en lång dag på Ultuna åt vi en gemensam middag innan vi åkte in till centrala Uppsala för en fest med ljustema.

Tack till Tengbom, White och Tema som hjälpte till att göra denna ljusworkshop möjlig genom att sponsra med ljusmaterial.