Branschrapporten 2017 - Sveriges Arkitekter

Allt tyder på att den svenska arkitektbranschen slår rekord 2017. I Sveriges Arkitekters branschrapport för året pekar alla pilar uppåt, såväl omsättning, beläggning som behovet att rekrytera. Optimismen är sällsynt stark bland företagen trots tecken på att konjunkturökningen börjar avta.

Läs hela pressmeddelandet här

– Företagens kreativitet och förmåga att bygga nya affärer visar sig nu i urstarka siffror, ett år då många har valt att konsolidera efter en tid med snabb tillväxt. Att lönsamheten nu ser ut att bli rekordhög är sunt och på tiden, säger Charlotta Holm Hildebrand, branschchef för Sveriges Arkitekter. Den svenska arkitektbranschen har expanderat i över tio år och upplevde i princip ingen nedgång under finanskrisen 2008. Sedan 2013 har expansionen varit kraftig med starkt ökad omsättning – prognosen för 2017 pekar på 10,4 miljarder kronor, att jämföra med 9,1 miljarder 2015. Det innebär en uppgång på 12,5 procent. Även rörelsemarginalen förväntas öka, från 10,5 procent 2015 till 12,2 procent 2017 (prognos).

Om 2017 blir ett rekordår är det troligt att nedförsbacken startar nästa år. Omsättningen förväntas ligga kvar på en hög nivå 2018, men tillväxttakten avtar. Bostadsbyggandet har drivit byggboomen och nu kommer signaler om dämpande åtgärder på bostadsmarknaden i stort, liksom att nybyggda bostäder är svårare att sälja. Nedgången är dock inte säkerställd och med tanke på att beläggningen ligger mellan 80 och 100 procent hos många företag är det snarast positivt med en något lägre takt, som ger möjlighet till reflexion och sunda arbetsvillkor.

Det här utvecklar i årets branschrapport. Dessutom hittar du nyckeltal för branschen och årets fördjupning ”utländska ögon på svenska arkitekter”.

Läs Sveriges Arkitekters branschrapport 2017 här
Ladda ned Sveriges Arkitekters branschrapport 2017