Sveriges Arkitekters branschrapport 2015 - Sveriges Arkitekter
branschrapport 2015

Omslag: Content Innovation

Sveriges Arkitekters första branschrapport visar en stark tillväxt i företagens omsättning och antal anställda, särskilt de största företagen. Slutsatsen är en bransch i kraftig förändring, både på företagsnivå och ifråga om arkitektrollen.

Sammanfattning av branschrapporten 2015

Arkitektens kompetens är mycket efterfrågad: Orderböckerna är mer än fyllda och intresset för arkitektur och design ökar. Arkitektföretagen har en unik chans att växa och på ett tydligare sätt bidra till bra arkitektur som håller över tid. Därför denna rapport, som visar möjligheter och utmaningar med att gemensamt skapa vår livsmiljö.

Branschrapporten speglar på ett unikt sätt läget för de i Sverige verksamma arkitekterna och den svenska arkitekt­branschen. Arkitekterna är historiskt först i en konjunkturcykel, när efterfrågan på välfärd ökar och fler vill och har råd att bygga och köpa nya bostäder. I juni 2015 är läget i det närmaste överhettat med en arbetslöshet bland arkitekter på runt 1 procent.

Sveriges Arkitekter vill med branschrapporten bidra till en ökad förståelse för ar­kitektens arena, företagandets villkor och inte minst öka dialogen inom byggbran­schen. Att arbeta med arkitektur innebär att inom kvartalsekonomins snäva ramar skapa långsiktiga värden som ofta inte kan mätas förrän femte, sjätte eller sjunde försäljningen. De värden vi skapar i dag ska samhället ha nytta av nu och långt fram i tiden. Med det kommer ett stort ansvar att förvalta och utveckla såväl verktyg, process som produkt i nära samarbete med boende, kommuner, byggare, ägare och förvaltare när städer ska förtätas, områden omvandlas och ny mark tas i anspråk.

Ladda ner hela rapporten:
Branschrapport 2015

Beställ den tryckta rapporten:
kansli@arkitekt.se