Arkitekturpriser - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

På Arkitekturgalan delas varje höst Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpriser ut: Kasper Salin-priset för bästa byggnad, Sienapriset för bästa utemiljö, Planpriset, Bostadspriset, Kritikerpriset, Villapriset och Guldstolen som prisar ett inredningsprojekt.

Juryn för respektive pris väljer ut cirka fyra nominerade till varje pris. De bygger både på förslag och egna efterforskningar. Nomineringarna offentliggörs under hösten med början i september.

På den här sidan hittar du Sveriges Arkitekters egna priser liksom priser vi samarbetar kring, information om juryerna och deras arbete samt tips om ett urval internationella priser du kan nominera/s till.Andra priser som delas ut på Arkitekturgalan


Trafikverkets arkitekturpris delas ut av Trafikverket vartannat år. Pristagaren ska bidra till att utveckla samhället och bli en förebild för andra.

Ung Svensk Arkitektur är tidskriften Arkitekturs pris till arkitekter under 40 år. Priset ska sätta fokus på en ung generation och samtliga genrer kan nomineras, såväl landskap, inredning, planering som hus.


Internationella priser


Programmet identifierar monument som på olika sätt är utsatta och mobiliserar publika- och privata aktörer för att hitta en framtid för dessa monument. Det kan vara historiska monument eller arkeologiska platser, en historisk park, industrikomplex, ett museum eller till och med en mobil historisk artefakt. Vet du något som du vill nominera? Sista inlämningsdag: 30…


Om juryerna och deras arbete


Sveriges Arkitekters akademier är ansvariga för att välja medlemmar till arkitekturprisjuryerna. Varje jury arbetar självständigt, med en sekreterare från kansliet som administrativt stöd. Att vara juryledamot är ett ideellt uppdrag.

Hur tillsätter Sveriges Arkitekter de juryer som avgör vem som får arkitekturpriserna? Vilka är förutsättningarna och hur jobbar juryledamöterna? (Bilden visar konferencier Erik Haag och 2013 års vinnare av Guldstolen, formgivare Daniel Rybakken och producenten Luceplan.)