På Arkitekturgalan delas varje höst Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpriser ut: Kasper Salin-priset för bästa byggnad, Sienapriset för bästa utemiljö, Planpriset, Bostadspriset, Kritikerpriset, Villapriset och Guldstolen som prisar ett inredningsprojekt.

Juryn för respektive pris väljer ut cirka fyra nominerade till varje pris. De bygger både på förslag och egna efterforskningar. Nomineringarna offentliggörs under hösten med början i september.

På den här sidan hittar du Sveriges Arkitekters egna priser liksom priser vi samarbetar kring, information om juryerna och deras arbete samt tips om ett urval internationella priser du kan nominera/s till.

Om juryerna och deras arbete


Sveriges Arkitekters akademier är ansvariga för att välja medlemmar till arkitekturprisjuryerna. Varje jury arbetar självständigt, med en sekreterare från kansliet som administrativt stöd. Att vara juryledamot är ett ideellt uppdrag.

Hur tillsätter Sveriges Arkitekter de juryer som avgör vem som får arkitekturpriserna? Vilka är förutsättningarna och hur jobbar juryledamöterna? (Bilden visar konferencier Erik Haag och 2013 års vinnare av Guldstolen, formgivare Daniel Rybakken och producenten Luceplan.)