På Arkitekturgalan delas varje höst Sveriges mest prestigefyllda arkitekturpriser ut: Kasper Salin-priset för bästa byggnad, Sienapriset för bästa utemiljö, Planpriset, Bostadspriset, Kritikerpriset, Villapriset och Guldstolen som prisar ett inredningsprojekt.

Juryn för respektive pris väljer ut cirka fyra nominerade till varje pris. De bygger både på förslag och egna efterforskningar. Nomineringarna offentliggörs under hösten med början i september.

På den här sidan hittar du Sveriges Arkitekters egna priser liksom priser vi samarbetar kring, information om juryerna och deras arbete samt tips om ett urval internationella priser du kan nominera/s till.


Om juryerna och deras arbete


Sveriges Arkitekters akademier är ansvariga för att välja medlemmar till arkitekturprisjuryerna. Varje jury arbetar självständigt, med en sekreterare från kansliet som administrativt stöd. Att vara juryledamot är ett ideellt uppdrag.

De nya och gamla juryerna i Kasper Salin- respektive Bostadsprisjuryerna inledde årets juryarbete genom samtal med Sveriges Arkitekters akademi för arkitektur. Om vad den viktigaste förutsättningen är för att ett projekt ska få pris är juryerna samstämmiga.

Hur tillsätter Sveriges Arkitekter de juryer som avgör vem som får arkitekturpriserna? Vilka är förutsättningarna och hur jobbar juryledamöterna? (Bilden visar konferencier Erik Haag och 2013 års vinnare av Guldstolen, formgivare Daniel Rybakken och producenten Luceplan.)


Internationella priser att sökaInternationella priser


Världens främsta utmärkelse för landskapsarkitekter, Sir Geoffrey Jellicoe Award, tilldelas 2016 den tyska landskapsarkitekten Peter Latz. International Federation of Landscape Architects, IFLA, delade ut priset vid IFLA:s World Congress i Turin, Italien, den 20 april.