Varje dag sker saker på olika nivåer i samhället som påverkar arkitekturen. Lagar antas, idéer och åsikter ventileras, byggnadsverk uppförs eller prisas. Här kan du ta del av det som sker i Sverige och världen som driver arkitekturen och branschen framåt: tävlingar, arkitekturpriser, Arkitekturgalan, branscharbete och vårt fullmatade kalendarium.

 

Vill du prata branscharbete och arkitektföretagande med oss? Kontakta branschchef Charlotta Holm Hildebrand, tel 0706-84 44 77, eller förhandlingschef Ulrik Östling, tel 0705-68 79 31.


Sveriges Arkitekters branscharbete


Sveriges Arkitekters branschrapport 2016

branschrapport16

  Bostadsbyggandet gör att arkitektbranschen går för högtryck. Det visar Sveriges Arkitekters branschrapport 2016 som utkom den 21 september. Men de goda tiderna har ett pris: brist på arkitekter som...

Sveriges Arkitekters halvårsrapport 2016

Halvårsrapport2016

Halvårsrapporten som utkom den 1 februari 2016 innehåller siffror och ekonomiska analyser kring arkitektmarknaden. Den ger också en kort genomgång av utredningar och politiska förslag som påverkar arkitekternas spelplan. Vi...

Sveriges Arkitekters branschrapport 2015

branschrapport 2015

Sveriges Arkitekters första branschrapport visar en stark tillväxt i företagens omsättning och antal anställda, särskilt de största företagen. Slutsatsen är en bransch i kraftig förändring, både på företagsnivå och ifråga...

Swedish Wooden Architecture

Swedish Wooden Architecture omslag

When you think of Sweden, you probably think of nature. In Sweden, we have a long and solid tradition of using nature’s raw materials in our built environment. This publication...

Export av arkitekttjänster

Fojab Falkenberg Utsikt-insikt Arkitekt: Fojab genom Arkitekt SAR/MSA Mikael Pettersson, arkitekt SAR/MSA Edvin Bylander, arkitekt MSA Stefan Johansson, arkitekt SAR/MSA Charlotte Kristensson, arkitekt SAR/MSA Kjell Adamsson

Från och med hösten 2015 har Sveriges Arkitekter intensifierat arbetet med exportfrågor för arkitektföretag. Det sker i samband med att UD har valt att prioritera arkitektur som en av de...


Galan flyttar till Cirkus


Nu kan ni som missade Arkitekturgalan eller som var där och vill återuppleva den se en kort film om galan samt hela prisutdelningen, föreläsningar och paneldebatter.


Anmäl dig till höstens kurser


Våra kursers teman svarar mot ett behov i arkitektens roll idag och en efterfrågan där vi ser att det saknas eller finns ett dåligt anpassat utbud för arkitekter. Kursernas längd är ungefär två dagar, beroende på bästa format för innehållet. Våra första kurser fokuserar på ledarskap och affärskunskap, med utgångspunkt i att stärka företag och organisationer strategiskt. Det…


Agenda Livsmiljö

En forskningsagenda för bättre livsmiljöer


Agenda Livsmiljö

Skejtare, Agenda Livsmiljö

Hur klarar vi utmaningen att bygga fler bostäder samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och får både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara livsmiljöer? I ett inspel till regeringens kommande forskningsproposition föreslår...