Varje dag sker saker på olika nivåer i samhället som påverkar arkitekturen. Lagar antas, idéer och åsikter ventileras, byggnadsverk uppförs eller prisas. Här kan du ta del av det som sker i Sverige och världen som driver arkitekturen och branschen framåt: tävlingar, arkitekturpriser, Arkitekturgalan, branscharbete och vårt fullmatade kalendarium.

Vill du prata branscharbete och arkitektföretagande med oss? Kontakta branschchef Charlotta Holm Hildebrand, tel 0706-84 44 77, eller förhandlingschef Ulrik Östling, tel 0705-68 79 31.
Agenda Livsmiljö

En forskningsagenda för bättre livsmiljöer


Agenda Livsmiljö

Skejtare, Agenda Livsmiljö

Hur klarar vi utmaningen att bygga fler bostäder samtidigt som vi minskar miljöpåverkan och får både socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbara livsmiljöer? I ett inspel till regeringens kommande forskningsproposition föreslår...