Botkyrkabyggen - Sveriges Arkitekter

Botkyrkabyggen ramavtalsupphandlar arkitekttjänster för flerbostadshus. Antal års erfarenhet av att ha arbetat med Botkyrka kommuns bygglovsavdelning ger poäng vid utvärdering, vilket Sveriges Arkitekter anser vara en oproportionellt och konkurrensbegränsande.

Läs brev till Botkyrkabyggen nedan.

Kontaktperson Sveriges Arkitekter: Rita Georgiadis

Sveriges Arkitekters brev till Botkyrkabyggen 2015-04-10

Uppdatering 2015-04-17: Botkyrkabyggen har svarat på Sveriges Arkitekters framförda synpunkter, läs svaret nedan. Sveriges Arkitekter, har efter kontakt från medlemmar framfört ytterligare synpunkter till Botkyrkabyggen gällande kraven på sammanhängande antal års arbetslivserfarenhet. Läs de framförda synpunkterna nedan.

Botkyrkabyggens svar till Sveriges Arkitekter 2015-04-14

Sveriges Arkitekters svar 2015-04-16

Ny uppdatering 2015-04-17: Se Botkyrkabyggens svar på Sveriges Arkitekters senast framförda synpunkter.

Svar 2 från Botkyrkabyggen 2015-04-16