Bostadspriset - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Foto: Johan Fowelin

För att stimulera och öka kunskaperna om bra bostadsbyggande i Sverige delar Sveriges Arkitekter ut ett bostadspris. Priset kallas Sveriges Arkitekters Bostadspris och belönar ett nyligen färdigställt bostadshus eller bostadskomplex av hög arkitektonisk kvalitet. Juryn ska särskilt beakta boendekvaliteter, en god genomförandeprocess, tradition och internationella influenser samt hur tekniska innovationer gestaltas. Juryn utses av Sveriges Arkitekters Akademi för arkitektur.

Om juryn:

Bostadsprisjuryn består av erfarna bostadsarkitekter och utses av Sveriges Arkitekters Akademi för arkitektur. I övrigt jobbar den fristående från förbundet.

Årets jury består av arkitekterna SAR/MSA Ingrid Reppen (ordförande), Kajsa Crona, Susanne Ramel och Peter Hulting samt landskapsarkitekt LAR/MSA Alf Orvesten.