Bostadspriset - Sveriges Arkitekter

Foto: Johan Fowelin

För att stimulera och öka kunskaperna om bra bostadsbyggande i Sverige delade Sveriges Arkitekter ut ett bostadspris fram till år 2018. Priset kallades Sveriges Arkitekters Bostadspris och belönade ett nyligen färdigställt bostadshus eller bostadskomplex av hög arkitektonisk kvalitet. Juryn skulle särskilt beakta boendekvaliteter, en god genomförandeprocess, tradition och internationella influenser samt hur tekniska innovationer gestaltades. Juryn utsågs av Sveriges Arkitekters Akademi för arkitektur.

Om juryn:

Bostadsprisjuryn består av erfarna bostadsarkitekter och utses av Sveriges Arkitekters Akademi för arkitektur. I övrigt jobbar den fristående från förbundet.

Årets jury består av arkitekterna SAR/MSA Ingrid Reppen (ordförande), Kajsa Crona, Susanne Ramel och Peter Hulting samt landskapsarkitekt LAR/MSA Alf Orvesten.


De nominerade 2018