Bostadspriset 2011 - Sveriges Arkitekter

För ett modernt och nutida projekt som är ett inspirerande exempel på komplettering av ett miljonprogramsområde. Äppelträdgården är ett positivt tillägg som ger ett lyft till kringmiljön och har ett varierat utbud av upplåtelseformer. Med sin tvåvåningsskala och egensinniga identitet kontrasterar området mot, och berikar, stadsdelens i övrigt högresta bebyggelse. Tillskottet av dessa marklägenheter möjliggör en boendekarriär inom närområdet för dem som önskar. Atriumhusen har ett starkt nutida uttryck med internationella influenser. Bostäderna är gestaltade med en hög inlevelseförmåga med fin detaljering och utsuddade gränser mellan ute och inne.

Kv. Skolmössan, eller Äppelträdgården, ligger alldeles intill Frölunda torg i västra Göteborg. Atriumhusen, ca fyrtio stycken när området blir fullt utbyggt, utgörs av äganderätter. Ett lika stort antal bostäder uppförs som radhus med hyresrätt. Alla byggnader är placerade inom en gemensam äppelträdgård, en lika poetisk som vacker inramning.

Trädgårdar och hus blandas i en tät struktur som ger goda kvaliteter för bostäder, privata uteplatser och gemensamma rum. Atriumhusen är finurligt vällösta, med vackra rum och god hantering av dagsljus och utblickar. Den fria fönstersättningen utmanar till nytänkande. Det centrala atriet, som med angränsande carport har drag av gamla tiders vagnslider, erbjuder tillsammans med den övre terrassen uteplatser av varierande karaktär och för olika väder.

– Juryns motivering

Äppelträdgården. Fotograf: Kalle Sanner.

Äppelträdgården. Fotograf: Kalle Sanner.

Äppelträdgårdens atriumradhus i Göteborg

Arkitekt: White arkitekter genom ansvariga arkitekt SAR/MSA Mikael Stenqvist och arkitekt SAR/MSA Thomas Landenberg samt byggnadsingenjör Lars Zachrisson. Landskapsarkitekt LAR/MSA Sam Keshavarz, landskapsarkitekt MSA Helena Bjarnegård.
Beställare: White Arkitekter genom Magnus Borglund samt FO Peterson och Söner Byggnads AB genom Sven Steen.
Entreprenör: FO Peterson och Söner Byggnads AB.
Konsulter: Konstruktion av VBK genom Jan Bergstrand; VVS av WSP Group AB genom Patrik Holmquist; El av El-Teknik B A Johansson AB genom Tommy Rolfö samt Geoteknik av Tellstedt Geoteknik AB genom Thomas Östergren. Ljusdesign: White Arkitekter genom Kajsa Sperling. Projektledning: White. Hållbarhet: White Arkitekter genom Anna Graaf och fuktsakkunnig Nadja Lindhe. Arkitekter genom Karin Palm.

Övriga nominerade

Sven-Harrys bostäder och konsthall i Stockholm av Wingårdh arkitektkontor med beställaren Stiftelsen Byggmästare Sven-Harrys Konst- och Bostadsstiftelse, Sven-Harry Karlsson.
Vårdboende Norra Vram av Marge arkitekter med beställaren Partnergruppen.
Valö Fyr bostadsrättsförening av Landström arkitekter med beställaren HSB Göteborg.

Jury

Peter Erséus
Maria Heymowska
Pelle Björklund
Sanna Hederus
Pontus Åqvist