Bostadspriset 2007 - Sveriges Arkitekter
Radhus i Raus Vång i Helsingborg, bostadspriset 2007.

Radhus i Raus Vång i Helsingborg, bostadspriset 2007.

Vandkunsten har med inlevelse om livet i en bostad skapat åtråvärda och vackra radhus. Med överraskande enkelhet inom en strikt rektangulär planform bjuds stora upplevelser av öppna rum och rörelse.

Stadsplanen ordnar upp husen kring en klassisk radhusgata med väldefinierade förgårdar vända mot varandra. Radhusen i tegel har en bottenvåning som klätts med aluminiumplåt på ett lätt och elegant sätt. Husens material används konsekvent också i murar och cykelskydd, liksom i den skärm som sträcker sig ut i trädgården och förlänger diskbänken ett stycke ut på gräsmattan.

Trots vissa brister i tillgänglighet – bottenvåningens hygienrum borde omdisponeras – övertygar bostadslösningen, med sin tydliga idé om hur familjen kan fördelas på de olika våningsplanen. Den generösa umgängesytan på bottenvåningen ger både historiska associationer till storstugans funktioner och förmedlar en framåtblickande bild av en okonventionell familjetillvaro. Den raffinerade raka trappan som skär centralt genom bostaden, ger överblick. Trappans detaljer och material understödjer dramatiken i rörelsen. Tredje våningen ger föräldrarna eget utrymme för avkoppling. På det översta planets takterrass är man ostörd, fjärmad från radhusgårdar och gata med himlen som tak och slätten som golv.

/Jury 2007

Radhus i Raus Vång i Helsingborg, bostadspriset 2007.

Radhus i Raus Vång i Helsingborg, bostadspriset 2007.

Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten genom arkitekter Flemming Ibsen och Thomas Nybo Rasmusssen.
Beställare: HSB Nordvästra Skåne genom Ulf Nordström och Bengt Isberg.
Entreprenör: PEAB, Helsingborg.

Övriga nominerade

Margaretaplatsen i Helsingborg av Wingårdhs med beställaren HSB Nordvästra Skåne.
Kvarteret Kanslisilket i Vällingby av Nyréns med beställaren Svenska bostäder.
Kvarteret Fiskpigan i Trosa av Meter arkitektur med beställaren Förvaltnings AB Fiskpigan.
Östra Balltorp i Mölndal av QPG med beställaren Förbo AB.

Jury

Hans Bäckström
Sven Gustafsson
Maria Heymowska
Petter Nordmark
Vanja Knocke