Bostadspriset 2005 - Sveriges Arkitekter
Bostadspriset 2005 Godhemsberget. Foto: Bert Leandersson

Bostadspriset 2005 Godhemsberget.
Foto: Bert Leandersson

Projektet är skickligt inplacerat mot en av Göteborgs kvarvarande bergsbranter. Det långsmala gårdsrum som formas ger ett överraskande lugn till bostadens entrégård. Bostäderna är generösa tack vare endast två lägenheter per våningsplan. Det stora husdjupet har utnyttjats optimalt med ett genomgående öppet socialt rum och två skyddade uteplatser i motstående väderstreck. Hemmets övriga delar har också en självklar utformning med väl genomarbetade lösningar. På detaljnivå är projektet långt drivet med många originella lösningar utvecklade inom en egen formsfär. Fasadens betongelement är utnyttjade på ett sätt som ger en tydlig och självständig arkitektur och karaktär. Projektet visar en lovande attityd till den högaktuella frågan om industriellt byggande. – juryns omdöme.

Arkitekt: KUB arkitekter AB genom arkitekt SAR/MSA Håkan Trygged.
Beställare: JM.

Bostadspriset 2005 Godhemsberget.

Bostadspriset 2005 Godhemsberget.

Övriga nominerade

Salviaterrassen i Angered av QPG.
Klabben 5 i Hammarby sjöstad av Jan Fidjeland Arkitektkontor AB.
Kronhusgatan i Göteborg av Semrén & Månsson Arkitektkontor AB.
Bostadsrättsföreningen Ramlösagården av Tegnestuen Vandkunsten.

Jury

Hans Bäckström, arkitekt SAR/MSA
Sven Gustafsson, arkitekt SAR/MSA
Henrietta Palmer, arkitekt SAR/MSA
Tina Wik, arkitekt SAR/MSA
Birgitta Holmdahl, arkitekt SAR/MSA