Bostäder till varje pris? - Sveriges Arkitekter

”Bostäder till varje pris? Hur tar vi ansvar för kulturmiljön?” var rubriken på seminariet som Sveriges Arkitekters akademi för kulturmiljövård arrangerade under Almedalsveckan 2018.

Deltagare: Torleif Falk, stadsarkitekt, Stockholm Stad, Björn Siesjö, stadsarkitekt, Göteborg Stad, Helena Tallius Myhrman, stadsarkitekt, Gävle kommun, Ulrika Bergström, vd, Nyréns, Louise Masreliez, förbundsordförande, Sveriges Arkitekter. Mer information i Almedalsprogrammet

Se det filmade seminariet (52 min):