Bloggare – Lars Gezelius - Sveriges Arkitekter

Lars Gezelius är arkitekt SAR/MSA på Ettelva arkitekter i Stockholm. Han arbetar med restaureringsprojekt såväl som nybyggnad. Skriver om restaurering och om enskilda arkitekter och deras byggnadsverk.


Lars Gezelius

Ruin, rekonstruktion, restaurering – exemplet Dresden

16 aug 2017

Ska den av kriget förstörda arkitekturen ersättas, rekonstrueras eller långsamt erövras av naturen? Bär ruinen på en högre autenticitet än det återuppbyggda monumentet eller stadsdelen?  Ett exempel på diskussionen återuppbyggnad/rekonstruktion…

Lars Gezelius

Om tillkomsten av Fogelströms Undantag

06 feb 2017

”Det blir nog en visa en gång av det här huset …” – om tillkomsten av Fogelströms Undantag. Familjen Fogelström ville, i början av 1970-talet, komplettera sitt sommarboende vid Dalarö…

Lars Gezelius

Metabolisternas 60-talsvisioner fortsätter inspirera

29 okt 2015

Nya radikala stadsbyggnadsideér kan i grunden förändra de platser där de förverkligas. Allt från renässansens byggnader och torg insprängda i medeltida städer till modernisternas stadsomvandlingar har omkullkastat en given rumslig…