Bloggare – Aron Aspenström - Sveriges Arkitekter

Aron Aspenström

Behåll närheten mellan våra yttre och inre rum

05 jun 2020

Det är vårdagjämning och solen gassar, fåglar sjunger. På himlen inte ett moln. I Växjö domkyrka samlas människor, men sitter inte tätt utan en och en, utspridda i bänkarna, med…

Aron Aspenström

Ville eller cité – den dubbla staden kräver tid

21 feb 2020

För att beskriva komplexiteten hos städer används inte sällan metaforer som ”lager”, ”kollage” eller ”nätverk”. Att städer är svåröverskådliga har i alla tider gjort dem både lockande och skrämmande –…

Aron Aspenström

Omställning börjar i det naiva

04 dec 2019

Möt vår nya bloggare Aron Aspenström. Han skriver här om balansgången mellan realism och utopi och om det positiva med att vara naiv.