Barcelonas nya gröna stråk

Publicerad:

Per Blomberg befinner sig just nu på resa i Spanien. Han är imponerad över hur Barcelona arbetar målmedvetet för att skapa mer grönska, gröna stråk och allmän platsmark, med målet att åstadkomma en mer attraktiv och hållbar stad.

Under 1800-talet växte Barcelona kraftigt och fort, från 100 000 till 400 000 invånare. Staden fick en regelbunden kvarterstruktur där kvarter i fem–sju våningar sträcker sig norrut från den medeltida stadskärnan. Unikt för kvartersstrukturen är de avrundade hörnen på kvarteren som skapar åttkantiga kvarter med stora korsningar.

Gatorna domineras av bilar

Många av gatorna är trädplanterade, vilket skapar skugga under de varma somrarna. Några kvarter är planlagda som parker och några gator är extra breda med fyrdubbla trädrader och gott om plats för gående. Men totalt sett är andelen grönytor och icke hårdgjorda ytor mycket liten – i vissa stadsdelar endast en procent. Gatorna domineras helt av bilar som även upptar mycket av korsningarnas tilltagna ytor.

En typisk korsning i kvartersstrukturen där trafiken tar upp nästan hela den torglika ytan. Här dock med en del cykelparkeringar. Samtliga foton: Per Blomberg
Kvartersstrukturen i Barcelona med de typiska åttkantiga kvarteren och tilltagna gatuarealer. Här från kvarteren runt om Gaudis kyrka Sagrada familia där två kvarter är parker.

Under planeringen av OS 1992, Barcelona hållbarhetsforum 1998 och den nya stadsplanen år 2000 inleddes ett nytt fokus på hållbarhetsfrågor, framför allt cykelleder och grön allmän platsmark. År 2016 började arbetet med projektet ”superkvarter” där nio kvarter omvandlades i stadsdelen Poblenou. Bilarna fick lämna plats åt gående och cyklar, de får nöja sig med smala enkelriktade körfält som inte går tvärs igenom storkvarteret och endast får köra i tio kilometer i timmen.

Resultatet blev mycket uppskattat och något är senare genomfördes liknande storkvarter i stadsdelen Sant Antoni. Jag besökte kvarteren den 11 april 2023 och blev imponerad av stadslivet och den grönska som skapats.

Påminner om svenska sommargator

Flera av gatorna påminde om de svenska sommargatorna med tillfälliga installationer i form av blomlådor, lekutrustning, bänkar och bord samt målade mönster på marken. Andra delar var ombyggda gator med nya träd och växtbäddar uppbrutna i gatorna.

En korsning är cirka 2 000 kvadratmeter, vilket är lika stort som ett mindre torg i många städer. Med åtgärderna höjdes ytan allmän platsmark från en till 14 procent. Genom kvarteret går gatan Comte Borrell som blivit en viktig cykelgata genom stadsdelen.

Korsningen i stadsdelen Sant Antoni har blivit ett torg med begränsad plats för bilar. Marken har målats i olika mönster och ytan är möblerad med blomsterlådor, sittplatser, skulpturer och lekutrustning. Många uteserveringar har skapats framför kaféer och restauranger.
Nyplanterade rabatter på tidigare gatumark.

År 2020 presenterade Barcelona en ambitiös plan att skapa 42 nya gröna stråk genom centrala staden till 2030. Man bygger alltså vidare på erfarenheterna från storkvarteren men knyter samman alla stadens delar med gröna stråk.

Först ut är gatan Comte Borell från stadsdelen Sant Antoni norrut till stadsdelen Eixample och där på tvären längs gatan Consell de Cent. Här får gående och cyklister företräde samt boende i området med bil i tio kilometer i timmen. Staden satsar närmare 400 miljoner kronor på projektet som startade år 2022.

Gröna stråk ersätter biltrafik

Vid mitt besök var hela det aktuella området i första fasen en stor arbetsplats med omläggning av trädgropar, växtbäddar och ny beläggning. Om något år kommer här att finnas två nya gröna stråk som sträcker sig flera kilometer genom den tidigare helt bildominerade staden.

En flera kilometer lång byggarbetsplats kommer om något år bli nya gröna stråk genom centrala Barcelona.

Jag tror att vi kan hitta mycket inspiration från Barcelona för omvandling av centrala delar av de svenska städerna. I den spanska staden är de värmelagrande hårdgjorda ytorna ett stort problem under de allt varmare somrarna. Även i Sverige behöver de täta stenstäderna förbereda sig på att möta utmaningarna vid värmeböljor.

Förekomsten av gatuträd har en mycket mer omfattande utbredning i Barcelona än i svenska städer. Här kan vi också inspireras till hur träd får plats i gatumiljön.

Per Blomberg

Vi i Sverige kan lära oss av hur Barcelona använder gatuträd.

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Sätt stopp för bilismens ytkrav
Bloggar
Publicerad:

Sätt stopp för bilismens ytkrav

Nu får bilen upphöra att vara norm i samhället. Stadsplaneringen måste ge mer plats åt gående, cyklande, kollektivtrafik och grönska på bekostnad av bilismens ytkrav, skriver Per Blomberg.
Författare:
Per Blomberg
Arkitektur för djur
Bloggar
Publicerad:

Arkitektur för djur

Vi vräker andra arters hyresgäster när vi bygger bort boplatser för faunan. Öka den biologiska mångfalden genom att skapa arkitektur som också passar för djur, uppmanar Per Blomberg.
Författare:
Per Blomberg
God arkitektur håller sig inom planetära gränser
Bloggar
Publicerad:

God arkitektur håller sig inom planetära gränser

Vilken gestaltad livsmiljö är möjlig för alla invånare på jorden att leva i utan att överskrida de planetära gränserna? Kan en miljö vara god arkitektur om den inte är hållbar?
Författare:
Per Blomberg