Porträttbild på Jesper Lövkvist.

Jesper Lövkvist

Jesper Lövkvist är delägare på Utopia Arkitekter. Han har sedan starten 2008 jobbat med kontorets opinionsbildning, kommunikation konceptutveckling och utveckling av projekt i egen regi. Han skriver helst om branschens utmaningar med hänseende på kvalitet, hållbarhet, teknikutveckling och projektekonomi och hur de påverkar arkitekternas villkor som yrkesgrupp.