Monika Albertsson skriver främst om funktion och tillgänglighet i byggd miljö. Hon tar upp både bra och dåliga exempel och hur man gör rätt från början.

Monika Albertsson

Monika Albertsson är uppdragsansvarig arkitekt SAR/MSA på Sweco Architects i Stockholm och certifierad sakkunnig kontrollant av tillgänglighet. Monika skriver främst om funktion och tillgänglighet i byggd miljö. Hennes blogg tar både upp bra och dåliga exempel och hur man gör rätt från början.