Framtidens lyckade skolbyggen bygger på gränsöverskridande samarbeten

Publicerad:
Nätverket Forum Bygga Skola samlat

Vår omvärld förändras. Vi står inför gigantiska utmaningar vad gäller samhällsutvecklingen generellt och samhällsfastigheter i synnerhet. Inom kort har vi rekordmånga 80-åringar och en babyboom som kräver mellan 1 000–1 400 nya skolor och förskolor. Vi pratar samhällsinvesteringar som motsvarar hundratals miljarder kronor för att skapa de omsorgs- och utbildningsplatser som befolkningsprognoserna indikerar de kommande tio åren. Samtidigt är vi med största sannolikhet på väg in i en lågkonjunktur. Är vi rustade att klara av detta?

När jag åkte hem från Almedalen förra sommaren tänkte jag på arkitektkåren och vad vi gör för att aktivt påverka vår samhällsutveckling. Sammantaget för lite, var min slutsats. Vi är bra på att klaga på planprocesser, bristande upphandlingar och dåliga timpriser men organiserar oss för dåligt för att göra gemensam sak av den problematik vi upplever. Jag funderade på min egen uppgift i rollen som affärsutvecklingsstrateg inom lärmiljö. Och jag tänkte att om jag ska åka tillbaka till Almedalen 2018 vill jag göra det med en förhoppning om att bidra till förändring.

Min helt ovetenskapliga magkänsla är att vi kommer längre om vi vågar höja blicken och tillsammans lyfta frågor som gör tillvaron bättre för alla och skapar önskvärda synergieffekter. Jag hittade frasen ”the future belongs to those who collaborate” på nätet och det har blivit min övertygelse både professionellt och privat.

I början av året bjöd jag in några av våra största konkurrenter, Forum Bygga Skola, Skolhusgruppen, SKL, Skanska, NCC och Wästbygg för en diskussion: Hur kan vi göra gemensam sak kring de 50 000–60 000 arbetsplatser och 450 000 elever vi ska skapa plats för i de cirka 1 000–1 500 skolor och förskolor vi behöver bygga de kommande tio åren? Vi behöver projekt där skolorna planeras och byggs på rätt plats, upphandlas med rätt kriterier, till rätt pris och tillvaratar vår och våra beställares kompetens på bästa möjliga sätt. Alla var villiga att dela sin kunskap och utbyta tankar och erfarenheter. Alla strävar efter en likvärdig skola som ger och lär våra barn och samhället mer. Vad blir inte den samhälleliga kostnaden om man bygger snabbt, ogenomtänkt och ostrategiskt?

Tillsammans bildade vi Opinion Bygga Skola och den 2 juli står vi under gemensam flagg på en egen scen i Almedalen på Gotland. Det är vårt sätt att göra en ansats att skapa 1 000 goda skolor på tio år. Magnus Anclair som driver Forum Bygga Skola har fått i uppdrag att sy ihop allas våra tankar och det har mynnat i tre spår:

Många nya skolor ska byggas – hur kan kommunerna tänka rätt och smart?
1 000 nya skolor är 450 000 lärares och barns arbetsmiljö. Vad ger regeringen kommunerna för verktyg för att det blir rätt? Hur blir Boverkets nya roll? Hur kan ett drömscenario se ut?

Börja i rätt ända – hur kan kommunens planprocess bidra till livslångt lärande?
Att tänka strategiskt kring skolans placering och roll i samhället kan ge stora vinster. Hur kommer vi dit?

Länge leve den modige upphandlaren!
På vilket sätt kan kunskap om möjligheterna med upphandling driva på ökat samarbete i skolprojekten? Hur kan vi våga bli modigare när vi ställer krav på oss själva och de vi samarbetar med?

Tiden får utvisa om det blir flipp eller flopp. Behållningen hittills för mig har varit insikten om hur generösa och kunniga mina branschkollegor är i sin strävan att skapa bra lärmiljöer som tillför våra städer och dess invånare ovärderliga miljöer. Vi har lyckats arbeta tillsammans och lyfta blicken över vardag och konkurrens och fokusera på de kärnfrågor vi tycker är viktiga. Det har varit och är en fantastisk känsla och jag tänker att denna typ av samarbeten är framtiden. Det är också uppenbart att vår kår behövs, för idag finns ingen plattform för kunskapsutbyte, erfarenhetsåterföring och forskning inom lärmiljö. Det är stora investeringar och utmaningar många oerfarna kommuner står inför då man sällan bygger mer än en skola vart 20:e år.

Vår bransch pratar ofta om digitalisering och relaterar till våra verktyg som idag heter Revit men imorgon kan heta något annat. Det verkligen intressanta är att ta sig an våra samhälleliga utvecklingsfrågor på en helt annan nivå. Vad är till exempel en skola och en lärares roll om fem till tio år och vilken miljö krävs för undervisning då? I ett samhälle där makt förflyttas från demokratiskt valda personer till helt nya aktörer utan parlamentariskt uppsåt kommer våra lärmiljöer vara viktigare än någonsin.

Jag hoppas att Opinion Bygga Skola – genom Skanska, NCC, Origo Arkitekter, C.F. Møller Architects, Sweco Architects, White, Tengbom, LINK arkitektur, Codesign, Liljewall arkitekter, Cedervall arkitekter, NIRAS Arkitekter, Wästbygg, Skolhusgruppen och Forum Bygga Skola – fortsätter sitt samtal efter valet. Att ni som är i Almedalen kommer förbi och att alla ni som vill vara med i en fortsatt diskussion hör av er. Väl mött!

Louise Lindquist Sassene är uppdragsansvarig arkitekt SAR/MSA och studiochef för miljöer för lärande på Sweco Architects.

Relaterade blogginlägg

Visa alla blogginlägg
Det är nu vi har chansen att göra AI demokratiskt
Bloggar
Publicerad:

Det är nu vi har chansen att göra AI demokratiskt

AI oroar Louise Sassene Lindquist mindre än vad hon räds diktatorers vilja att inskränka mänskliga rättigheter. Använd AI i kampen för ökad demokrati, manar hon.
Författare:
Louise Lindquist Sassene
Jag rear inte ut min själ 2023
Bloggar
Publicerad:

Jag rear inte ut min själ 2023

I de tuffa tider som väntar 2023 måste vi hjälpa varandra att överleva och ro åt samma håll. Och vi måste stå upp för humanismens värderingar, skriver Louise Lindquist Sassene i årets sista blogg från Sveriges Arkitekter.
Författare:
Louise Lindquist Sassene
Livet är värt att värna om 
Bloggar
Publicerad:

Livet är värt att värna om 

Det blir allt klarare att vi lever i slutet av vår nuvarande världsordning. Men ge inte upp, skriver om Louise Sassene Lindqvist. Hon har egna erfarenheter av att livet kan bli bättre efter en rejäl käftsmäll och att det är värt att värna om.
Författare:
Louise Lindquist Sassene