Bli arkitekt - Sveriges ArkitekterSveriges Arkitekter
Sveriges Arkitekter

Drömmer du om att bli arkitekt? Du vet väl att arkitektyrket har många möjligheter och yrkesroller. Att rita hus är en – men du kan lika gärna leda projekt att utveckla en stadsdel, rita restauranginredningar eller bygga en biotop för humlor.

Det finns fyra olika inriktningar eller professioner: byggnadsarkitekt, planeringsarkitekt, landskapsarkitekt och inredningsarkitekt. Gemensamt för dem är uppgiften att skapa lösningar för byggnader, stadsdelar och utemiljöer och stadsområden som funkar och som människor tycker om att vara i. Alla utbildningar är femåriga enligt Bolognamodellen med en treårig kandidatutbildning och en tvåårig masterutbildning.

Arkitekters arbetsmarknad är konjunkturkänslig och har sedan 2008 sett mycket god ut. Sveriges Arkitekter, som organiserar 95% av arkitekterna, har statistik som visar att i januari 2016 var 0,8% av medlemmarna arbetslösa.