Bedöma arkitektur (Stockholm) - Sveriges Arkitekter

Den här nya tvådagarskursen riktar sig till arkitekter som vill få bättre redskap att beställa och värdera arkitektonisk kvalitet vid olika upphandlingsförfaranden. Erfarna föreläsare delar med sig av handfasta tips för programskrivning och att formulera bedömningskriterier.

Kursen vänder sig till dig som handlar upp arkitektur genom parallella uppdrag och projekttävlingar och med viss vana av att skriva tävlingsprogram eller upphandlingsuppdrag. Efter kursen kan du välja rätt upphandlingsform och leveranser för att bedöma kvaliteten i förhållande till projektmålen.

Så fungerar kursanmälan

Sveriges Arkitekters kurser och program har alltid ett minimumkrav på antal deltagare. Om det inte är tillräckligt många anmälda ges inte kursen. Minimumkravet behöver fyllas senast 30 dagar innan kursstart. Därför är det viktigt att anmäla sig i tid!

En anmälan är bindande om inte avanmälan sker senast 30 dagar före kursstart
Anmälan är inte bunden till specifika personer. Har du till exempel anmält två medarbetare som inte kan närvara, går det bra att skicka två andra medarbetare. Så länge platserna fylls spelar det alltså ingen roll om det inte är samma personer som i anmälan.

Kursen planeras att genomföras i april 2020. Mer information kommer närmare kursstart.