Avtalsrörelsen startar igen - Sveriges Arkitekter
Foto: Michael Gaida/Pixabay

Resultatet från industrins förhandlingar sätter ramarna för löneökningarna. Foto: Michael Gaida/Pixabay.

På grund av coronapandemin kom parterna på arbetsmarknaden i våras överens om att skjuta upp förhandlingarna om nytt kollektivavtal om löner och villkor. I september kommer sannolikt förhandlingarna igång men ett nytt avtal kan dröja.

Med hänsyn till de effekter som den pågående Coronapandemin har för samhället beslöt industrins parter att kollektivavtalsförhandlingarna om det så kallade ”märket” skulle flyttas fram till oktober. Tanken var att förhandlingarna av såväl löne- som villkorsavtal skulle vara klara den 31 mars i år men ska nu istället slutföras senast den 31 oktober.

Ulrik Östling, förhandlingschef på Sveriges Arkitekter.

– Det har inte hänt något under sommaren men vi räknar med att sätta igång under september, säger Sveriges Arkitekters förhandlingschef Ulrik Östling.

Industrin sätter ramarna

Det är resultatet från industrins förhandlingar som sätter ramarna för löneökningarna och hur förändringar i övriga avtal kan bli, genom att de sätter märket. Huruvida ett avtal kommer att vara på plats till den sista oktober törs i inte Ulrik Östling sia om.

– Det är helt avhängigt av hur det går för parterna inom industriavtalet att komma överens om märket. Även om Sveriges Arkitekter och Sveriges Ingenjörer inte är så beroende av det för löneförhandlingarna eftersom vi har lokala lönebildningsavtal, styr det våra förhandlingar i övriga frågor. Det gör att vi inte kommer att ha ett nytt avtal klart förrän märket är satt.

Förhandla nu eller sen?

För dig som medlem och som omfattas av ett kollektivavtal gäller ditt nuvarande kollektivavtal fram till sista oktober. Eftersom avtalet fortfarande gäller är det möjligt att genomföra löneprocessen för Sveriges Arkitekters medlemmar redan nu. Men beroende på den svaga marknaden och hur arbetsgivaren ser på löneutrymmet kan det också vara läge att vänta. Den bedömningen bör göras med utgångspunkt från företagets ekonomiska förutsättningar.


Vad är Märket?

Märket är ett verktyg för att arbetstagare ska kunna få reella löneökningar samtidigt som Sverige behåller sin internationella konkurrenskraft. Märket styr hur mycket ska lönerna öka på en kollektiv nivå under en avtalsperiod. Det är parterna inom Industriavtalet som sätter märket. Den siffra som de kommer överens om utgår sedan andra branscher ifrån i sina avtalsförhandlingar. Märket är ingen lag, utan ett riktmärke. Löner kan variera i lokala avtal och till viss del i branschvisa avtal. På individnivå ska din prestation avspegla sig i lönekuvertet och där ska märket inte utgöra något tak.