Avtalsrörelsen skjuts upp på grund av corona - Sveriges Arkitekter

Parterna på arbetsmarknaden har kommit överens om att skjuta upp förhandlingarna om nytt kollektivavtal. Det innebär att industrins nuvarande villkor och löner i centrala avtal fortsätter att gälla i ytterligare sju månader.

Med hänsyn till de effekter som den pågående Coronapandemin har för samhället har industrins parter har lämnat besked om att kollektivavtalsförhandlingarna om ”märket” flyttas fram till oktober. Det är resultatet från industrins förhandlingar som sätter ramen för hur stora löneökningarna kan bli i ett kommande avtal. Det så kallade ”märket” skulle ha satts den 31 mars men ska nu sättas senast den 31 oktober.

Som en följd av detta kommer Sveriges Arkitekter inte kunna återuppta förhandlingarna med arbetsgivarorganisationen Innovationsföretagen förrän 1 oktober. Ambition är att kunna förhandla klart till den 31 oktober. Det betyder att de centralt förhandlade villkor som gäller just nu fortsätter att gälla till dess ett nytt avtal är på plats.

Eftersom avtalet genom förlängningen fortfarande gäller är det möjligt att genomföra löneprocessen för Sveriges Arkitekters medlemmar. På grund av den rådande situationen har dock många företag fått en klart försämrad ekonomi varför Sveriges Arkitekter ändå avråder från att löneprocessen genomförs just nu. För medlemmar i Sveriges Ingenjörer och Unionen hänvisas till respektive förbund.