Att prisdumpa utrikesfödda är att sänka värdet på arkitektarbete - Sveriges Arkitekter

Ulrik Östling—11 nov 2016

Då och då får vi på förbundet kontakt med utrikesfödda arkitekter som berättar att de arbetar på svenska arkitektföretag som praktikanter med löner långt under Sveriges Arkitekters rekommenderade praktiklöner. Ibland på så låg nivå som 6 000 kronor i månaden med semesterlönen inbakad.

Motiveringen är att de inte talar svenska och att det inte räcker med engelska på kontoren. När de börjar arbeta visar det sig att språket inte är något problem eftersom alla på kontoret förstår och pratar engelska. De får också arbeta med samma uppgifter som svenskfödda praktikanter – vilka får våra rekommenderade ingångslöner eller något under. Praktikanterna vill oftast inte berätta vilka företag de arbetar på av rädsla för att förstöra sina chanser på den svenska marknaden.

Sveriges Arkitekter för en oavbruten kamp för att förklara och höja värdet på arkitekters arbete. Problemet är att företagen inte får betalt för det värde som arkitekterna skapar. I vår branschrapport för 2016 konstaterar vi att arvodena endast stigit marginellt trots att branschen befinner sig i en exceptionell högkonjunktur. Det är endast 13 procent av arkitektföretagen som har en långsiktigt hållbar affärsidé. Att använda underbetald arbetskraft är en faktor som gör det möjligt att sälja arbetet till för lågt pris. Det blir en nedåtgående spiral. Det är ett kontraproduktivt sätt att förbättra lönsamheten och snedvrider konkurrensen mellan företagen.

Förbundet har vid ett par tillfällen för några år sedan tagit upp frågan med lågavlönade eller oavlönade praktikanter med vårt danska systerförbund. Detta eftersom vi och våra svenska arkitektföretag hävdade att det är utbrett i vissa danska arkitektföretag och skapar en illojal konkurrens som sänker värdet på arkitektarbete generellt. Det är därför inte bra om oskicket spritt sig till svenska företag.

Förutom att det motverkar det angelägna arbetet med att höja värdet på arkitekters arbete är det också ett cyniskt utnyttjande av utrikesfödda arkitektkollegor. Det är knappast möjligt att leva på en lön på 6000 per månad före skatt i Sverige. För det fall någon utrikesfödd arkitekt skulle bestämma sig för att driva det som en diskrimineringsfråga är det dessutom sannolikt att hen skulle vinna.

Betala även utrikesfödda arkitekter för det värde de skapar åt företaget!

Ulrik Östling är förhandlingschef på Sveriges Arkitekter

Skriv kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *