"Att diskutera ismer leder inte framåt" - Sveriges Arkitekter

Diskussionen om arkitektur får inte reduceras till att handla om fasaders estetiska värden, skriver Sveriges Arkitekters ordförande Louise Masreliez i ett svar på Arkitekturupprorets debattartikel.

Tvärt emot vad Arkitekturupproret verkar tro tycker vi att det är glädjande att så många numera är engagerade i arkitekturfrågor. En bred folkrörelse tyder på ett allmänt växande intresse för arkitektur och leder till att fler engagerar sig i arkitekturdiskussionen, något som gagnar vår samhällsutveckling och arkitekturen i stort. I den diskussionen måste många olika röster få plats.

Läs hela inlägget

Arkitekturupprorets debattartikel ”Vi låter oss inte tystas – ­arkitektur­en angår alla”