ANNA CHAVEPAYRE "What we want is Free" - Sveriges Arkitekter

Föreläsning av Anna Chavepayre från det franska arkitekt- och landskapsarkitektkontoret collectif encore.

Collectif encore ser arkitekturen, landskapet och de boende som ett. Som boende räknas såväl människor som djur och växter. Encore betyder mer och en gång till. Det betyder också något som ännu inte avslutats. Det är en arkitektur som varken har början eller slut, och som vill göra livet vackrare än arkitekturen.

Tillsammans med konstnären och beställaren Birgitta Burling är collectif encore nominerade till Kasper Salin-priset för ateljéhuset i Hamra, som även erhöll en Swedish design award 2018.

Anna Chavepayre fick sin grund som arkitekt hos Rem Koolhaas, OMA i Rotterdam och Ateljés Jean Nouvel i Paris. Hon har undervisat på Kungl. Tekniska högskolan och Kungl. konsthögskolan och hon medverkar regelbundet i undervisningen i olika skolor runt om i Europa.

KONSTAKADEMIEN, Fredsgatan 12 från kl 17.30 med start kl 18.00
Välkomna!

Arrangör Stockholms Arkitektförening genom Rebecka Tarschys och Anna Rex