Årsmöte 2020 - Sveriges Arkitekter

Den 23-26 Januari nästa år håller vi årsmötet där vi kommer tillsätta nya poster inom Sveriges Arkitekter studenterna. Detta sker i samband med med att vi tillsammans utforskar Norrköping!

Varför Norrköping? Förra årsmötet togs frågor kring hållbart resande upp och en av dem är hur, och var, vi håller träffar inom organisationen. Därför har vi styrelsen försökt hitta nya platser om ska vara optimala i avstånd och resemedel men som också har ett värde för oss arkitekter. Norrköping ligger i ett bra läge geografiskt med en rik historisk miljö, och är en stad som växer.

Vill du följa med eller söker du en post? Gör en intresseanmälan här!

Vill du söka en post? Läs mer om posterna på arkitekt.se/val2020/